Om SFF

Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) er en medlemsbasert interesseorganisasjon for særforbund og fleridrettsforbund tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Organisasjonen ble stiftet 17. november 2009.
Stiftelsen av SFF var et ledd i utviklingen av det idrettspolitiske samarbeidet mellom særforbundene og et tiltak for å legge bedre til rette for gode rammevilkår for særforbundene. Organisasjonens oppgaver er å ivareta medlemsforbundenes felles interesser i idrettspolitiske og administrative saker.
Det avholdes årlig flere møter for medlemmene i organisasjonen, og et årsmøte i mai/juni hvert år. Hvert annet år vedtar årsmøtet en handlingsplan for kommende toårsperiode, og det velges hvert år et styre som skal sørge for at punktene i handlingsplanen gjennomføres som vedtatt.

Siste nytt

Opptak av Høydehusdebatt 25/5-21 (NIPA 365)

Sendingen starter 16 minutter og 30 seknuder ut i videoen.
Read More →

Opptak idrettspolitisk kveld: E-sportensrolle i idretten

Studentidrettsforbundet, Viken Idrettskrets og SFF arrangerte 23/3 en idrettspoltisk...
Read More →