Comment are off

Uttalelse fra SFF om NIFs bruk av ressurser i arbeid med Oslo2022

SFF oversendte i går kveld følgende uttalelse til VG:

Særforbundenes Fellesorganisasjon registrerer at det i nylige artikler i VG stilles spørsmål ved NIFs bruk av midler til arbeid med Oslo2022. Vi ønsker å informere om følgende:

Idrettsorganisasjonen har med overveldende flertall besluttet at det skal arbeides for å få OL/PL i 2022 til Oslo. Dette meget ressurskrevende arbeidet ledes av idrettsstyret, og det benyttes naturlig nok eksterne ressurser der hvor kompetanse eller ledige ressurser ikke er tilgjengelig i organisasjonen. Særforbundenes Fellesorganisasjon har tillit til at idrettsstyret og NIFs administrasjon i dette arbeidet forvalter fellesskapets ressurser rasjonelt, at tilskuddsmidler disponeres i samsvar med pålegg og at totale ressurser benyttes på en forsvarlig måte og i samsvar med vedtatte budsjetter.

 

About the Author