Comment are off

Statsbudsjettet 2015

Særforbundene er godt fornøyd med at Regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2015 legger opp til at tippenøkkelen endres slik at 64 % av overskuddet i Norsk Tipping AS fra 2015 skal gå til idrettsformål. Det vil åpne for et løft i ordningen med statlige tilskudd til bygging av breddeanlegg som gjennom en utvikling over mange år har blitt sterkt svekket. Løftet er svært kjærkomment, selv om det ikke vil være tilstrekkelig til å løse alle utfordringer på dette området.

Særforbundene er også fornøyd med at rammen for kompensasjon for idrettslagenes moms på varer og tjenester indeksreguleres med 3,3% til 1.239.600.000 kroner i 2015.

Mindre fornøyd er særforbundene med en ramme på 72,6 millioner kroner for kompensasjon til idrettslag for moms på bygging av idrettsanlegg. Idrettslagenes kostnader på dette området var i 2014 på ca 114 millioner kroner, og alle idrettslag som bygget anlegg dette året måtte på grunn av at statens ramme var satt for lavt dekke mer enn 40 % av momsen selv. Rammen for 2015 fremstår å være alt for liten. Det er selvsagt ikke greit at idrettslag beskattes der hvor kommunene gjennom andre ordninger fritas. Særforbundene vil følge opp denne saken i tiden fremover.

Særforbundene registrerer også at det varsles en gjennomgang av nasjonalanleggsordningen, og vil gjerne bidra til at det etableres en ny ordning som kan gi en god og bred balanse i publikumsanlegg for de kommende tiår.

Kontaktperson

Daglig leder Terje Jørgensen

Terje.jorgensen@nif.idrett.no

90610564

About the Author