Comment are off

SFFs årsmøte 2020

I et styremøte 27. april vedtok SFFs styre å utsette SFFs årsmøte 2020 fra 25. mai til 9. september.

Årsmøtepapirer er lagt ut her.

Innkalling årsmøte 2020

SFFs handlingsplan 2020-2022_2

Beretning SFF 2019

Signert årsregnskap 2019

Signert revisjonsberetning

Valgkomiteen i SFF har avsluttet sitt arbeid, og legger frem sin innstilling for valg av styre i SFF til organisasjonens årsmøte 9. september slik:

  • Leder Eline Oftedal, president i Norges Fleridrettsforbund (gjenvalg, ny som leder)
  • Nestleder Terje Svendsen, president i Norges Fotballforbund (ny)
  • Medlem Ingvild Østli, visepresident i Norges Rytterforbund (gjenvalg)
  • Medlem Erik Hansen, president i Norges Bandyforbund (gjenvalg)
  • Medlem Arild Mjøs Andersen, president i Norges Triatlonforbund (gjenvalg)
  • Medlem Emilie Westbye, president i Norges Motorsportforbund (ny)

 

Styrets innstilling til valg av valgkomite er som følger:

  • Leder Odd Haktor Slåke, president i Norges Bokseforbund
  • Medlem Lise Kvil Torgersen, visepresident i Norges Ishockeyforbund
  • Medlem Cato Bratbakk, president i Norges Svømmeforbund
  • Varamedlem Anne Farseth, visepresident i Norges Friidrettsforbund

Protokoll fra årsmøtet

Presentasjon fra årsmøtet

About the Author