Comment are off

SFFs årsmøte 2018

SFFs årsmøte for 2018 ble avholdt 3. mai på Ullevaal stadion. Beretning for 2017 samt protokoll og presentasjoner fra årsmøtet finner du her:

Protokoll fra årsmøtet

Saksliste

Orientering fra NIF

Beretning for 2017

About the Author