Comment are off

SFF etablerer mediekanal

Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) har i juni 2014 inngått et samarbeid med Pan Media Group (PMG) om etablering av «sporten.no» – en felles underholdningskanal for idretter og særforbund tilknyttet SFF. Sporten.no skal i tillegg levere kostnadseffektive medietjenester til særforbund, klubber og arrangører.

Samarbeidet er innledningsvis etablert for en periode på tre år, og SFF og PMG er innstilt på å gjøre samarbeidet så nyttig og godt for særforbundene at det blir forlenget ut over denne perioden. Det er innarbeidet stor fleksibilitet i samarbeidsavtalen slik at SFF og eierne – særforbundene – får stor handlefrihet. Det er videre lagt opp til at særforbundene gjennom SFF skal ha eierskap og full kontroll med sporten.no.

– Omveltninger i mediebransjen byr både på store utfordringer og på nye muligheter for særforbundene sier styreleder i SFF Yngve Hallén. PMG er en troverdig og seriøs samarbeidspartner som kan levere gode tjenester til sporten.no på de fleste områder. På enkelte områder vil det også være aktuelt med leveranser fra andre. Samarbeidet med PMG vil åpne helt nye muligheter for de aller fleste særforbund, sier Hallén.

– Vi er veldig glade for denne muligheten til å være med og bygge opp en ny medieaktør styrt av idretten selv som vi tror skal bli en stor suksess, sier CEO Espen Thorsby i PMG. Det er svært mye godt mediestoff i norsk idrett som ikke kommer ut fordi særforbundene hittil ikke har hatt kanaler for dette. Det vil vi nå i samarbeid med SFF gjøre noe med. Vi har som mål at Sporten.no om relativt kort tid skal bli en ledende mediekanal i Norge, sier Thorsby.

About the Author