logo_klubbpakka

Klubbpakka er et idrettsjuridisk verktøy for klubbledere, tillitsvalgte, ansatte og andre.

Klubbpakka gir en god oversikt over aktuelle juridiske problemstillinger innen idretten, og inneholder en rekke maler og standardavtaler enhver idrettsklubb vil ha behov for.

Klubbpakka inneholder blant annet en utførlig juridisk veiledning og kommentarer til NIFs lov og lovnormen for idrettslag, innføring i «idrettens» plikter som arbeidsgiver, idrettens forsikringer samt erstatningsansvar, og problemstillinger knyttet til skatte- og merverdiavgiftsspørmål.

Link: http://www.klubbpakka.no/Om