Comment are off

Særforbundsmøte på idrettens hus

Ledelsen i NIF og særforbundene var samlet på idrettens hus onsdag 23. oktober for å diskutere utfordringer knyttet til behov for økt idrettsfaglig kompetanse i klubbene. Saksliste, deltakerliste, presentasjoner og stikkord fra to arbeidsgrupper er lagt ut her.

Saksliste

En kompetent frivillig organisasjon – SF møte 23.oktober 2019

Norsk Tennis

Gruppediskusjon I

Notater fra gruppearbeid II

20191023 Foredrag for SFF – Berit

Forvaltningsordninger 24 10 2019 KK

Deltakerliste

About the Author