Comment are off

Særforbundsmøte om koronaviruset

Et ordinært særforbundsmøte 11. mars ble avlyst på grunn av smittefare. Det ble erstattet av et kortere informasjonsmøte om utfordringer og tiltak i norsk idrett knyttet til spredning av Koronaviruset. Presidenter og generalsekretærer i særforbundene fikk muligheten til å delta i møtet ved bruk av Microsoft Teams. NIFs presentasjon og opptak av møtet er lagt ut her.

SF møte Koronavirus orientering 110320

https://web.microsoftstream.com/video/2ab3e3da-00c5-4f06-97bf-e8be7cde73e0?list=studio

About the Author