Comment are off

Særforbundsmøte 31. januar 2018

Deltakerliste og presentasjoner fra særforbundsmøtet 31. januar er lagt ut her.

Deltakerliste

Saksliste

Modernisering SF 31 01 2018 KK

Åsne innlegg NIF 31. jan 2018

About the Author