Hva er Særforbundenes Fellesorganisasjon?

Mange særforbundsrepresentanter opplevde under Idrettstinget i Skien i 2007 at særforbundene ville ha mye å vinne på å opptre mer koordinert.

Som en følge av dette ble etablert et idrettspolitisk arbeidsutvalg for særforbundene, og det ble ansatt en særforbundskoordinator i halv stilling. Særforbundskoordinatoren ble gjort om til hel stilling i mars 2009. Særforbundenes interesseorganisasjon, SFF, ble som en naturlig følge av utviklingen i samarbeidet mellom særforbundene stiftet 17. november 2009. 46 av 54 særforbund tok del i stiftelsen.

53 særforbund har i dag medlemskap i SFF.

Dokumenter

Her finner du viktig informasjon om SFF. Dersom du savner informasjon her er det bare å ta kontakt, så kan vi sende det du har behov for.

Styret

Kristian Gjerstadberget

Generalsekretær Volleyballforbundet

Telefon: 95970197

E-post: Kristian.Gjerstadberget@volleyball.no

Adrian S. Haugen

President Studentidrettsforbundet

Telefon:

E-post: adrian@studentidrett.no

Bjørn Riiber

Styremedlem Fleridrettsforbundet

Telefon:

E-post: riiber1957@gmail.com

Jan Hendrik Parmann

President Basketballforbundet

Telefon:

E-post: JanHendrik.Parmann@basket.no

Gry Henriksen

President Dykkeforbundet

Telefon: 90519195

E-post: gryhhenriksen@gmail.com

Emilie Westbye

President motorsportforbundet

Telefon: 48005173

E-post: emilie.Westbye@nmfsport.no

Daglig leder

per vestli foto: ledernytt

Per Vestli

Daglig leder

Telefon: 41930497

E-post: per@saerforbund.no