Comment are off

Ny daglig leder SFF

Per Vestli er ansatt, fra og med 4.januar,  som ny daglig leder i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF). Per har de sist årene jobbet med leder- og organisasjonsutvikling i firmaet Team&Ledelse. Han har også tidligere jobbet i Badminton-, Rugby- og Judoforbundet, og Idrettsforbundet.

About the Author