Comment are off

Mulig ny olympisk komitè

SFF har utredet noen sentrale spørsmål knyttet til en eventuell etablering av ny olympisk komite i Norge. NIF og Norges Olympiske komite var adskilt frem til 1996 da de ble slått sammen. Mange har stilt spørsmål ved målet for og konsekvensene av sammenslåingen. SFFs utredninger av disse og andre relevante spørsmål finner du her.

Rapport fra NOK utv 291111

 

Rapport NOK til SF høst 2012 120912

I SFFs handlingsplan for 2014 er det ikke lagt opp til videre tiltak i denne saken. Det har sammenheng med at en samlet norsk idrett står bak Oslo2022  slik det ble gitt uttrykk for på et ekstraordinært Idrettsting i 2012 da det var mer enn 90 % flertall for å arbeide for å få OL/PL til Oslo i 2022.