Comment are off

Møte for særforbundene

Idrettsstyret og SFF avholdt i samarbeid et idrettspolitisk møte for særforbundene på Ullevaal stadion 19. mars 2019. Saksliste og presentasjoner finner du her:

Saksliste

Deltakerliste

Presentasjon SFF_TVERGA

Status nasjonal arrangementsstrategi SFF 19. mars 2019

Styringsgruppen modernisering

Digitalisering

Status arbeidsgruppe rolle og ansvar til SFF_190318

Forvaltningsordning utvalg 2019

About the Author