Comment are off

Medlemsmøte i SFF onsdag 28. september

Særforbundene tar i fellesskap opp spørsmålet om hvordan den organiserte idretten forholder seg til ungdommen.

Presidenter og generalsekretærer i særforbundene kommer sammen onsdag 28. september for blant annet å diskutere hvordan organisasjonsleddene i norsk idrett møter ungdommen. Kristin Rogge Pran, Ipsos/Norsk Monitor og Ola Keul, president i Norges Snowboardforbund vil presentere noen utfordringer for en debatt under overskriften Er den organiserte idretten under press?

Møtet streames på www.saerforbund.no

Program for møtet:

1730-1755 Spillemiddelsøknad 2017 og andre aktuelle idrettspolitiske saker Marit Wiig, styreleder SFF
1755-1800 Hilsen fra idrettspresidenten Tom Tvedt, idrettspresident
1800-1840

1800-1820

1820-1840

Innledninger

Generasjon prestasjon

Idrettsglede for alle – hva må til?

 

Kristin Rogge Pran,  Ipsos/Norsk Monitor

Ola Keul, Norges Snowboardforbund

1840-1855 Pause
1855-1955 Debatt:  Er den organiserte idretten under press? Debattleder Marit Wiig, innledere i panel
1955-2000 Oppsummering og avslutning Marit Wiig, styreleder SFF

 

 

 

 

About the Author