Comment are off

Medlemsmøte i SFF

Særforbundene var 25. mai samlet til debatt på MSTeams om SFFs fremtid. Debattgrunnlag, presentasjon og notater fra møtet finner du her

Debattgrunnlag

Notater fra møtet

About the Author