Norges Volleyballforbund

Norges Volleyballforbund (NVBF) ble stiftet 11. august 1946. Forbundet består av syv regioner og 352 klubber. NVBF er medlem av…

Norges Volleyballforbund (NVBF) ble stiftet 11. august 1946. Forbundet består av syv regioner og 352 klubber. NVBF er medlem av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og Det internasjonale volleyballforbundet.

Volleyballaktiviteten i Norge regnes med å ha startet i 1935, da Rolf Hofmo, sekretæren i Arbeidernes Idrettsforbund (AIF), var på besøk i Sovjetunionen og lærte om volleyball. Ved hjelp av sølvpapirkuler på et ark demonstrerte han hvordan spillet foregikk for kvinneutvalget i AIF. I 1936 ble spillet, som i starten hadde navnet «nettball», tatt opp på programmet i AIF. De første treningene startet høsten samme året i kjelleren til Arbeiderbladet på Youngstorget i Oslo.

I 1970 fikk forbundet sin første ansatte, med kontor i Youngsgata 1, i samme huset som Norges Idrettsforbund holdt til. I 1975 flyttet forbundet sammen med de fleste andre særforbundene og Idrettsforbundet inn i eget hus på Rud i Bærum. I 1999 ble den seneste forflyttingen foretatt, og nå holder administrasjonen i volleyballforbundet til sammen med de fleste andre på Ullevaal Stadion i Oslo.