Norges Vektløfterforbund

Norges Vektløfterforbund (NVF) ble stiftet 7. april 1946 og er et norsk særidrettsforbund for vektløfting, tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske…

Norges Vektløfterforbund (NVF) ble stiftet 7. april 1946 og er et norsk særidrettsforbund for vektløfting, tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og Det internasjonale vektløfterforbundet. Forbundet har sitt kontor i Trondheim.

NVFs formål er å fremme vektløfting i Norge, bidra til samarbeid mellom lagene, og representere idretten internasjonalt. Forbundet skal fremme generell vekttrening ved at medlemsklubbene fremstår som en naturlig samarbeidspartner for andre idretter. Forbundet arbeider dessuten for å hindre bruk av dopingmidler både i Norge og internasjonalt.