Norges Studentidrettsforbund

Norges studentidrettsforbund er et særforbund i norsk idrett bestående av idrettslag som organiserer studentidrett og friluftsliv i Norge. NSI ble…

Norges studentidrettsforbund er et særforbund i norsk idrett bestående av idrettslag som organiserer studentidrett og friluftsliv i Norge. NSI ble stiftet 5. desember 1913, da med navn Norske Studenters Forbund. NSIs kontorer er på Idrettens Hus på Ullevål Stadion.

Norges studentidrettsforbund er medlem av Norges Idrettsforbund (NIF) og er pliktet til å følge NIFs lover. NSIs virksomhet er i stor grad finansiert gjennom spillemidlene, som en del av den norske spillmodellen.