Norges Softball og Baseballforbund

Norges Softball og Baseball Forbund (NSBF) ble stiftet 21. februar 1991 og er et norsk idrettsforbund for idrettene softball og…

Norges Softball og Baseball Forbund (NSBF) ble stiftet 21. februar 1991 og er et norsk idrettsforbund for idrettene softball og baseball. NSBF er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, samt Det internasjonale softballforbundet og Det internasjonale baseballforbundet, og er underlagt de til enhver tid gjeldende lover og bestemmelser for disse.

NSBF har til formål å arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunene, og være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsene. Forbundet omfatter idag 16 aktive klubber som er knyttet til ulike kommuner rundt om i Norge, med totalt 845 medlemmer.