Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund (NSF) ble stiftet 27. februar 1893, og administrerer is-idrettene hurtigløp, kortbaneløp og kunstløp. I tillegg administrerer den også…

Norges Skøyteforbund (NSF) ble stiftet 27. februar 1893, og administrerer is-idrettene hurtigløp, kortbaneløp og kunstløp. I tillegg administrerer den også «inline skating» – rulleskøyter og Roller Derby. I tillegg kan langløp på skøyter som utøves på is om vinteren nærmest sees på som en egen gren.

Det offisielle navnet var Norsk Skøiteforbund til 1911; deretter Norges Skøiteforbund. Det nåværende navnet er fra 1945. NSF er medlem av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, Det internasjonale skøyteforbundet og Det internasjonale rulleskøyteforbundet.