Norges Skiforbund

Norges Skiforbund ble stiftet 21. februar 1908 er Norges nest største særforbund innen idrett etter Norges Fotballforbund, og organiserer aktivitet…

Norges Skiforbund ble stiftet 21. februar 1908 er Norges nest største særforbund innen idrett etter Norges Fotballforbund, og organiserer aktivitet innenfor alpint, freestyle, kombinert, langrenn, skihopp og telemarkskjøring.

Norges Skiforbunds visjon er «Mange, gode og glade skiløpere». Forbundet er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Forbundet er inndelt i 16 skikretser. Skikretsene består av idrettslagene som er tilsluttet NSF innenfor kretsens grenser med noen unntak. Skikretsene har som formål å arbeide for skiidrettens utvikling innen kretsen, og å fremme samarbeidet med idrettslagene. Kretsene skal bistå NSF i alle spørsmål som gjelder skiidretten innen kretsen.

I hele Norge er det rundt 1150 klubber som er underlagt NSF. Det er mange Klubber med aktivitet i flere av grenene. Totalt er det cirka 190 registrerte klubber med hoppaktivitet, 1020 med langrennsaktivitet, 68 med kombinertaktivitet, 200 med alpinaktivitet, 75 med telemarkaktivitet og 50 i freestyleaktivitet. Til sammen har de 1150 klubbene ca. 179 000