Norges Motorsportforbund

Norges Motorsportforbund har røtter tilbake til 1916 da Norges Motorcycle Club ble stiftet den 28. august. Dette regnes som motorsykkelsportens…

Norges Motorsportforbund har røtter tilbake til 1916 da Norges Motorcycle Club ble stiftet den 28. august. Dette regnes som motorsykkelsportens og NMF’s formelle oppstart her i landet og snøscootersporten ble etter hvert en integrert del av virksomheten nasjonalt og internasjonalt. Båtsporten hadde sin etablering i 1936 med dannelsen av Norsk Outboard Klubb, mens Norsk RC-bilforbund ble stiftet i 1978.

Den 13. oktober 2001 ble Norges Motorsportforbund dannet som en sammenslutning for all motorsport innenfor Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite. I dag er fleridrettsforbundet NMF organisert med fire avdelingsforbund med betydelig grad av selvstyre. Avdelingsforbundene har 13 hovedgrener.

Det ble en viktig milepel for norsk motorsport da Norges Motorsykkelforbund fra 1. januar 1977 ble tatt opp som særforbund i Norges Idrettsforbund. I 1994 ble også Norges Båtsportforbund tatt opp NIF.

Ved forbundssammenslutningen i 2001 gikk disse forbundene i NIF sammen og dannet Norges Motorsportforbund fordi man hadde mange felles utfordringer og ønsket å stryke sitt driftsgrunnlag. Samtidig gikk Norges Snøscooterforbund inn i den nye forbundssammenslutningen med et betydelig antall snøscooterklubber. I 2002 kom Norges RC-bilforbund med i sammenslutningen for en forsøksperiode på to år. Forbundet ble endelig oppløst etter forsøksperioden og har siden vært fullverdig med i NMF.