Norges Klatreforbund

Norges klatreforbund (NKF) ble stiftet i 1992 og er et forbund som har som formål å fremme klatresporten i Norge…

Norges klatreforbund (NKF) ble stiftet i 1992 og er et forbund som har som formål å fremme klatresporten i Norge og representere norsk klatresport internasjonalt. Norges klatreforbund er et særforbund i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Norges klatreforbund er medlem av Det internasjonale klatreforbundet (UIAA), International Federation of Sports Climbing (IFSC), Norsk Fjellsportforum og Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO).

Norges klatreforbund skal virke for en sikker og naturvennlig utvikling av klatresporten. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.