Norges Kickboxingforbund

I Norge har kickboksing vært utøvd siden midten av 70-tallet. NKBF er den øverste forvalteren og den offisielle representanten for…

I Norge har kickboksing vært utøvd siden midten av 70-tallet. NKBF er den øverste forvalteren og den offisielle representanten for kickboksing i Norge. Som forbilder skal vi sørge for et positivt og solid omdømme.

Norges Kickboxing Forbund (NKBF) slik som det ser ut idag, ble etablert i 1984 og har hatt en stor utvikling både organisatorisk og resultatmessig. Under hele perioden har man klart å oppnådd fremragende resultater internasjonalt, dette takket være ressurspersoner som har stått for en stor dugnadsånd. Ser man bort fra lagidretter, er kickboksing i dag en av verdens største idretter. NKBF er i dag tilknyttet World Association of Kickboxing Organizations (WAKO) og har hevdet seg meget bra internasjonalt de siste årene.

På idrettstinget i 1994 ble NKBF tatt opp som et utvalgsforbund i NIF, dette slik at man fikk muligheten til å bevise at NKBF er seriøst og at kickboksing har en hensikt i norsk idrett. Resultatet av dette var at forbundet ble tatt opp som et eget særforbund i NIF på idrettstinget høsten 1996. NKBF har i dag i overkant av 5000 medlemmer fordelt på 55 klubber fra Øverbygd i nord til Kristiansand i sør.

Kickboksing kan utøves på mange forskjellige måter fullkontakt, lettkontakt, pointfighting og musical forms, noe som gjør idrettsgrenen fleksibel og variert. Dette vil innlemme mange medlemmer i forbundet avhengig av hvordan de ønsker å utøve kickboksing. Det jobbes også mye med det mentale aspektet innenfor idretten mht. holdningsskapende arbeid gjennom trening av kampsport, både som aktive utøvere og rene mosjonister. Kickboksing kan også utøves profesjonelt, og det har blitt avviklet flere profesjonelle kamper på norsk jord både i pointfighing og fullkontakt.