Norges Hundekjørerforbund

Norges Hundekjørerforbund (NHF) er en sammenslutning av alle lag som organiserer hundekjøreridrett og er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske…

Norges Hundekjørerforbund (NHF) er en sammenslutning av alle lag som organiserer hundekjøreridrett og er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). NHF er den høyeste faglige myndighet i Norge for hundekjøring som idrettsgren. NHF ble stiftet den 18. november 1951 og er tilsluttet European Sled Dog Racing Association (ESDRA) og International Federation of Sleddog Sports (IFSS).

Forbundet ledes av forbundsstyret. Forbundsstyret velges på forbundstinget som arrangeres hvert år og er forbundets høyeste organ. Den daglige driften gjøres av forbundets administrasjon. Forbundsstyret er arbeidsgiver til generalsekretæren som igjen er arbeidsgiver til øvrige ansatte i administrasjonen. Forbundsstyret og administrasjonen skal hele tiden følge de vedtatte langtidsplaner som forbundstinget vedtar, og levere ihht de mål som er satt.