Norges Gymnastikk og Turnforbund

Norges Gymnastikk- og Turnforbund ble stiftet 25. mai 1890 i Bergen som Det norske Turn- og Gymnastikkforbund og er landets…

Norges Gymnastikk- og Turnforbund ble stiftet 25. mai 1890 i Bergen som Det norske Turn- og Gymnastikkforbund og er landets eldste særforbund underlagt Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, som organiserer apparatturn, rytmisk gymnastikk, sportsdrill og troppsgymnastikk. Vi er det fjerde største særforbundet i Norge, med over 100.000 medlemmer og 420 lag. NGTF er medlem av det internasjonale turnforbundet (FIG), som har over 25 millioner medlemmer og dermed er et av de største idrettsforbundene i verden.

Gym og turn fra tidlig alder stimulerer den motoriske utviklingen og gir et godt utgangspunkt for å bedrive idrett og få livslang glede av fysisk aktivitet. Vi tilbyr en rekke forskjellige aktiviteter på alle nivå.

Hovedorganisasjonen holder til på Idrettens Hus på Ullevaal, men vi har også kretskonsulenter som sitter rundt i kretsene i Norge.