Norges Golfforbund

Norges Golfforbund (NGF) ble stiftet 28. mai 1948 og er p.t. det fjerde største særidrettsforbundet i norsk idrett. Ved utgangen…

Norges Golfforbund (NGF) ble stiftet 28. mai 1948 og er p.t. det fjerde største særidrettsforbundet i norsk idrett. Ved utgangen av 2021 er 178 golfklubber tilsluttet NGF. Antall medlemskap i klubbene har steget til over 127 000.

 • I 2021 finnes det 167 golfbaner i Norge av ulik kvalitet og størrelse. Anleggene varierer fra de enkleste 6-hullsbanene, via 9-hullsbaner til store anlegg med 18 eller 27 hull.
  – 6 hulls baner: 10 stk.
  – 9 hulls baner: 96 stk.
  – 18 hulls baner: 61 stk.
  Du finner en oversikt over banene på www.norskgolfguide.no
 • Det er enkelt å komme i gang med golf. Noen baner gir deg muligheten til å prøve spillet uten kurs eller forkunnskaper, men de fleste krever at du først gjennomfører et nybegynnerkurs («Veien til Golf») og tegner medlemskap i en norsk klubb. Nybegynnerkursene er blitt vesentlig forenklet de siste årene og alle teoretiske og praktiske prøver er nå fjernet for å senke terskelen for å komme i gang.
  Se mer på www.provgolf.no
 • Golf behøver ikke være dyrt. Norske golfklubber tilbyr i dag differensierte medlemskap for å tilpasse seg brukernes alder og aktivitetsnivå. Mange har også startpakker med rabatterte løsninger, og markedet for brukt og rimelig utstyr, er stort. Kostnadsnivået kan da sammenlignes med fotball på breddenivå.
  De siste årene har Golf-Norge først og fremst sett en stor økning blant de under 35 år. Snittalderen på den norske golfspilleren er nå under 50 år, og rekruttering av barn og unge vil være viktig for Golf-Norge framover.
 • I rekrutteringsarbeidet fokuseres det spesielt på å få med enda flere jenter. Kvinneandelen i norsk golf er i 2021 på 22%. Dette er lavere enn ønskelig. Vi jobber etter en visjon hvor like mange jenter som gutter spiller golf i Norge. Derfor er det satt i gang tiltak som skal øker antall jenter i golfen.