Norges Functional Fitnessforbund

Norges Functional Fitnessforbund (NOR3F) ble offisielt stiftet 18. oktober 2017, og ble i mai 2019 en del av Norges Idrettsforbund….

Norges Functional Fitnessforbund (NOR3F) ble offisielt stiftet 18. oktober 2017, og ble i mai 2019 en del av Norges Idrettsforbund.

Vår visjon er å fremme Functional Fitness som idrett i Norge, og legge til rette for et rettferdig, trygt og dopingfritt miljø innen idretten med fokus på utøveren.