Norges Fekteforbund

Norges Fekteforbund (NF) ble stiftet i 1911 og er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). NF er…

Norges Fekteforbund (NF) ble stiftet i 1911 og er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). NF er medlem av Det internasjonale fekteforbundet (FIE) samt Nordisk Fekteunion (NFU), Den Europeiske fektekonfederasjonen (EFC) og Det internasjonale rullestolfekteforbundet (IWAS).

Norges Fekteforbund organiserer idrettslag som organiserer aktivitet innenfor olympisk sportsfekting som er tatt opp i Norges Idrettsforbund (NIF) og i Norges Fekteforbund (NF).

NF er den høyeste faglige myndighet i saker som omfatter fekting i Norge og representerer norsk fekting i henhold til NIFs lover. Unntatt er spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idretter, spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett og økonomisk kontroll.

NFs sitt formål er å fremme fektesporten i Norge, og representerer norsk fekting internasjonalt gjennom å utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at den imøtekommer de krav og utfordringer medlemmene, norsk og internasjonal idrett stiller innenfor allmenne over og regler.

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdiene idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.