Norges Bandyforbund

Norges Bandyforbund er et paraplyforbund for de tre idrettene: Innebandy – Bandy – Hockey (landhockey). Forbundet har totalt fem grener:…

Norges Bandyforbund er et paraplyforbund for de tre idrettene: Innebandy – Bandy – Hockey (landhockey). Forbundet har totalt fem grener: Innebandy – Bandy – Hockey – El-innebandy – Rinkbandy. De tre idrettene er tilknyttet tre forskjellige internasjonale særforbund; The International Floorball Federation (innebandy), The Federation of International Bandy (bandy og rinkbandy) og The International Hockey Federation (hockey). Norges Bandyforbund er i så måte et unikt særforbund under Norges Idrettsforbund.