Norges Amerikanske Idretters Forbund

Norges amerikanske idretters forbund, NAIF, ble opprettet 1.1.2010.

NAIF er medlem i norsk idrett gjennom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) og alle våre idretter er anerkjent av NIF og internasjonalt av IOC. I vårt forbund har vi rundt 180 medlemsklubber med over 12.000 aktive medlemmer. NAIF er organisert som et fleridrettsforbund, med 4 seksjoner. Amerikansk fotball, Cheerleading, Disksport og Lacrosse.