Comment are off

Mangfold i norsk idrett

Mangfold har vært et punkt på handlingsplanen for Særforbundenes Fellesorganisasjon for 2014, og denne saken var hovedtema på SFFs medlemsmøte 16. september 2014. En idrettsorganisasjon som har mål om å ha en sentral plass i samfunnet også i fremtiden må ta utfordringer på dette området på alvor. SFF har derfor oversendt et brev til NIF hvor det bes om at NIF løfter mangfold frem i den idrettspolitiske debatten frem til idrettstinget i juni 2015. Brevet kan leses her: Brev 241014 om mangfold

About the Author