Comment are off

Lederutvikling i særforbund

Fra 2014 til 2016 ble det med støtte fra Næringslivets Hovedorganisasjon gjennomført et lederutviklingsprogram for generalsekretærer i særforbund. Programmets mål har vært som følger:

  • Utvikle de deltagende generalsekretærene slik at de er i stand til å lede og utvikle sitt eget forbund etter de planer og rutiner som ligger til grunn for arbeidet
  • Utvikle en kommunikasjonskvalitet mellom ledere slik at det er naturlig å dele kompetanse og erfaringer til beste for norsk idrett
  • Utvikle en ledelsesfilosofi som kan prege norsk idrett i årene fremover, og på sikt utvikle et program som alle personer i ledende stillinger i norsk idrett kan få tilgang til

Det er utarbeidet en sluttrapport etter programmet. Denne kan danne grunnlag for en videreføring av programmet. Det er fremmet en anmodning til NIF at dette gjøres i regi av paraplyorganisasjonen i norsk idrett slik at programmet blir tilgjengelig for organisasjonssjefer i idrettskretsene og linjeledere i NIF og større særforbund, i tillegg til generalsekretærer i særforbundene.

Rapporten kan leses her: sluttrapport

About the Author