Comment are off

Idrettstinget 2019

Som ved tidligere idrettsting, er det foretatt en gjennomgang av lovendringsforslagene, og det er utarbeidet et kortfattet komprimert oversikt over forslag under sak 12. Det er forsøkt å beskrive essensen i hvert av forslagene, og gi de særforbund som ønsker det et grunnlag for lettere å kunne delta i behandlingen av sakene.

Det er brukt tre fargekoder i dokumentet.

Grønn farge som indikerer at det fra et felles særforbundsstandpunkt bør ligge godt til rette for vedtak. Koden er benyttet for 67 av 108 forslag.

Rød farge som indikerer at forslagene sett fra et felles særforbundsstandpunkt bør stemmes ned. Koden er benyttet for 23 av 108 forslag.

Blå farge som er benyttet der hvor særforbundene forventningsvis har forskjellig syn, der hvor en debatt vil være på sin plass eller der hvor det fremstår som viktig at delegatene setter seg ekstra godt inn i forslaget. Koden er benyttet for 10 av 108 forslag.

For 8 av 108 forslag er det benyttet flere fargekoder i samme forslag.

Hensikten med dokumentet er å gjøre arbeidet med lovendringsforslagene enklere i særforbundene. Det er et administrativt arbeid som ikke har vært behandlet i SFFs styre. Alt innhold står for daglig leder i SFF sin regning.

About the Author