Comment are off

Høringsinnspill til utkast til spillemiddelsøknad 2014

SFF har gjennomført en høring av et felles innspill til spillemiddelsøknad for 2014. Det felles innspillet, som har fått meget bred tilslutning, ble oversendt NIF fredag 30. august. Innspillet kan leses herHøringsuttalelse SFF 310813

About the Author