Comment are off

Høringsinnspill til toppidrettsrapport

SFF har oversendt innspill til NIFs høring av rapporten «Den norske toppidrettsmodellen 2022». Innspillet kan leses her Den norske toppidrettsmodellen mai 2015

NIFs rapport kan leses her Den norske toppidrettsmodellen 2022_oppfolging

About the Author