Comment are off

Høringer 2019

SFF utarbeider administrative grunnlagsnotater for bruk i særforbundene når NIF sender saker på høring i idrettsorganisasjonen. I 2019 har SFF engasjert seg i følgende høringer:


NIF 19. desember 2018: Høringsnotat – Ny langtidsplan for norsk idrett 20181205 Høringsutkast 1 – idretten vil_s

SFF 8. januar 2019: Grunnlagsnotat til særforbundene – høring langtidsplan for norsk idrett Grunnlagsdokument høring nytt IPD 2019


NIF 21. desember 2018: Høringsnotat – Lovrevisjon til Idrettstinget 2019 Høringsnotat med vedlegg

SFF 14. januar 2019: Grunnlagsnotat til særforbundene – høring lovrevisjon til idrettstinget 2019 Grunnlagsdokument høring lovrevisjon til tinget 2019


 

About the Author