Comment are off

Høringer 2018

SFF utarbeider administrative grunnlagsnotater for bruk i særforbundene når NIF sender saker på høring i idrettsorganisasjonen. I 2018 har SFF engasjert seg i følgende høringer:


NIF 31. januar 2018: Innspill til Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2018 Høringsbrev

NIF 5. februar 2018: Anonymisering og lagring av personinformasjonHøringsbrev anonymisering og lagring av personinformasjon 05022018

GDPR – anonymisering

GDPR – data for arkivformål

NIF 7. februar 2018: Revisjon av World Anti-Doping Code (WADC) 20180207 – Høringsnotat

NIF 12. februar 2018: Høring om endring i regelverk om momskompensasjon (varer og tjenester). NIFs høringsnotat om endring av regelverket for momskompesasjonen

Høring om endringer i regelverket for merverdiavgiftskompensasjon frivillige organisasjoner

Forskrift 11 desember 2017

Høringsnotat 11 desember 2017

Disse fire høringene kom i løpet av et kort tidsrom. Det ble derfor utarbeidet et felles notat fra SFF som omfattet alle høringene (19. februar 2018): Høringer februar 2018


NIF 2. juli 2018: Søknad om spillemidler for 2019 – høringsutkast Høringsutkast spillemiddelsøknad 2019 27062018

SFF 12. juli 2018: Grunnlagsnotat til særforbundene – høring av utkast til spillemiddelsøknad for 2018 Grunnlagsdok til SF _ høring SPM søknad 2019-1


NIF 26. oktober 2018: Høring – fremtidig organisering av norsk idrett Høring fremtidig organisering av norsk idrett

SFF 3. november 2018: Grunnlagsnotat til særforbundene – høring organisering av norsk idrett Grunnlagsdokument høring organisering norsk idrett nov 2018_2


NIF 26. oktober 2018: Høringsbrev til forslag til ny anleggspolitikk horing-ny-anleggspolitikk

SFF  16. november 2018: Grunnlagsnotat til særforbundene – høring forslag til ny anleggspolitikk Grunnlagsdokument høring ny anleggspolitikk nov 2018


 

About the Author