Comment are off

Høring – spillemiddelsøknad for 2015

NIF har i sommer gjennomført høring av utkast til søknad om spillemiddelmidler for 2015 (aktivitetstilskudd til NIF med underlagte ledd, totalt 607,3 millioner kroner). NIFs høringsdokumenter finner du her.

IDRETT-#699107-v1-Høringsbrev_til_SF_og_IK_-_Utkast_til_søknad_om_spillemidler_for_2015

IDRETT-#698607-v2-Søknad_om_spillemidler_2015_-_Høringsversjon_02_juli_2014

SFFs innspill til høringen finner du her

Høringsuttalelse SFF 310814

About the Author