Comment are off

Høring; bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

NIF har gjennomført en høring som grunnlag for idrettsorganisasjonens innspill til årlig revisjon av Kulturdepartementets «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» V-0732.

NIFs høringsbrev finner du her:Høringsbrev fra NIF med vedlegg_anleggshøring 2014

Felles innspill fra SFF finner du her: SFFs felles innspill til høring best om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 170314

 

About the Author