Comment are off

Høringsinnspill toppidrettsrapport

Den første av tre delrapporter i NIFs oppfølging av Tvedt-utvalgets rapport har i sommer vært på høring.

NIFs delrapport «Kortreist kvalitet» finner du her: http://www.idrett.no/tema/innspill/Documents/IDRETT%20-%20691477%20-%20Rapport%201%20-%20Kortreist%20kvalitet%20-%20Endeling%20versjon%2014%20mai%202014.PDF

SFFs høringsinnspill finner du her: Innspill til rapport kortreist kvalitet 150914

About the Author