Mange særforbundsrepresentanter opplevde under Idrettstinget i Skien i 2007 at særforbundene ville ha mye å vinne på å opptre mer koordinert.

Som en følge av dette ble etablert et idrettspolitisk arbeidsutvalg for særforbundene, og det ble ansatt en særforbundskoordinator i halv stilling. Særforbundskoordinatoren ble gjort om til hel stilling i mars 2009. Særforbundenes interesseorganisasjon, SFF, ble som en naturlig følge av utviklingen i samarbeidet mellom særforbundene stiftet 17. november 2009. 46 av 54 særforbund tok del i stiftelsen.

Alle særforbund har i dag medlemskap i SFF.