Comment are off

Handlingsplan for 2014

SFFs handlingsplan for 2014 ble fastsatt på organisasjonens årsmøte 13. november 2013 slik:

– Videre utvikling av særforbundssamarbeidet

    Gjennomgang og eventuell revisjon av dagens utvalgsstruktur, mandater og arbeidsoppgaver for å sikre en optimal ressursutnyttelse og bedre forankringen av politiske og administrative prosesser

Samordning av høringsuttalelser og idrettspolitiske prosesser

– Ivareta særforbundenes interesser i arbeidet med spillemiddelsøknad 2015

– Tilrettelegging for lettere tilgang til ulike medieplattformer for særforbundene i tråd med innspill fra medlemmene

– Fremtidig finansiering av norsk idrett, herunder rammebetingelser i utvidet forstand

– Sammensetning av Idrettstinget

– Bidra til økt mangfold i norsk idrett

– Bidra til dialog og erfaringsutveksling i norsk idrett

 

 

About the Author