Medlemsmøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon

Tidspunkt: onsdag 30. november kl. 17.30 – 20.00 Sted: UBC – Ullevaal stadion, møterom Colosseum   Program 17.30 – 17.50 Aktuelle idrettspolitiske saker                                                       En gjennomgang av aktuelle saker ved styreleder i Særforbundenes...
Read More →

Lederutvikling i særforbund

Fra 2014 til 2016 ble det med støtte fra Næringslivets Hovedorganisasjon gjennomført et lederutviklingsprogram for generalsekretærer i særforbund. Programmets mål har vært som følger: Utvikle de deltagende generalsekretærene slik at de er i stand til å lede og utvikle sitt eget...
Read More →

Åpen debatt

Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) inviterer til idrettspolitisk debatt 28. september. Etter innledninger fra Kristin R. Pran i Ipsos/MMI og Ola Keul i Norges Snowboardforbund leder styreleder i SFF Marit Wiig en debatt under overskriften Er den organiserte idretten under...
Read More →

Protokoll fra SFFs årsmøte 2015

Årsmøte i SFF ble avholdt på Ullevaal stadion 19. mai 2015. Protokollen finner du her Protokoll fra årsmøtet
Read More →

Statsbudsjettet 2015

Særforbundene er godt fornøyd med at Regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2015 legger opp til at tippenøkkelen endres slik at 64 % av overskuddet i Norsk Tipping AS fra 2015 skal gå til idrettsformål. Det vil åpne for et løft i ordningen med statlige tilskudd til bygging...
Read More →

Høringsinnspill toppidrettsrapport

Den første av tre delrapporter i NIFs oppfølging av Tvedt-utvalgets rapport har i sommer vært på høring. NIFs delrapport «Kortreist kvalitet» finner du her:...
Read More →

Høring – spillemiddelsøknad for 2015

NIF har i sommer gjennomført høring av utkast til søknad om spillemiddelmidler for 2015 (aktivitetstilskudd til NIF med underlagte ledd, totalt 607,3 millioner kroner). NIFs høringsdokumenter finner du he...
Read More →

Oppsummering fra medlemsmøte i SFF

Oppsummering fra medlemsmøte i SFF 11. september med presentasjoner kan lastes ned her  Referat fra medlemsmøte 110913
Read More →

Pressemelding om Oslo 2022

SFFs medlemsmøte 11. september 2013 samlet seg om følgende pressemelding:  Pressemelding om Oslo2022
Read More →