Opptak av Høydehusdebatt 25/5-21 (NIPA 365)

Sendingen starter 16 minutter og 30 seknuder ut i videoen.
Read More →

Opptak idrettspolitisk kveld: E-sportensrolle i idretten

Studentidrettsforbundet, Viken Idrettskrets og SFF arrangerte 23/3 en idrettspoltisk temakveld med innlegg og diskusjon om E-sportens rolle i idretten. Her kan du se innleggene og diskusjonen.
Read More →

Medlemsmøte SFF 20. januar

SFF avholder Teams-møte for presidenter og generalsekretærer i særforbundene onsdag 20. januar kl. 18.30-20.00
Read More →

Ny daglig leder SFF

Per Vestli er ansatt, fra og med 4.januar,  som ny daglig leder i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF). Per har de sist årene jobbet med leder- og organisasjonsutvikling i firmaet Team&Ledelse. Han har også tidligere jobbet i Badminton-, Rugby- og Judoforbundet, og...
Read More →

Medlemsmøte i SFF 25. november 2020

SFF avholder Teams-møte for presidenter og generalsekretærer i særforbundene onsdag 25. november kl. 17.00-19.00. Presentasjonen finner du her Presentasjon_6
Read More →

SFF søker ny daglig leder

Daglig leder i SFF Terje Jørgensen har sagt opp og forlater SFF ved årsskiftet. Styret i SFF har utlyst stillingen som daglig leder i midlertidig stilling med mulighet for forlengelse. Utlysningen og stillingsinstruksen finner du her Daglig leder i SFF Instruks for daglig leder...
Read More →

Beslutningsprotokoller 2020

Beslutningsprotokoller fra styremøter i SFF i 2020 legges ut her Beslutningsprotokoll SFF styre 130120 Beslutningsprotokoll SFFs styre 260220 Beslutningsprotokoll SFFs styre190320 Beslutningsprotokoll SFFs styre 270420 Beslutningsprotokoll SFFs styre 180520 Beslutningsprotokoll...
Read More →

Medlemsmøte i SFF

Særforbundene var 25. mai samlet til debatt på MSTeams om SFFs fremtid. Debattgrunnlag, presentasjon og notater fra møtet finner du her Debattgrunnlag Notater fra møtet
Read More →

SFFs årsmøte 2020

I et styremøte 27. april vedtok SFFs styre å utsette SFFs årsmøte 2020 fra 25. mai til 9. september. Årsmøtepapirer er lagt ut her. Innkalling årsmøte 2020 SFFs handlingsplan 2020-2022_2 Beretning SFF 2019 Signert årsregnskap 2019 Signert revisjonsberetning Valgkomiteen i SFF har...
Read More →

Særforbundsmøte om koronaviruset

Et ordinært særforbundsmøte 11. mars ble avlyst på grunn av smittefare. Det ble erstattet av et kortere informasjonsmøte om utfordringer og tiltak i norsk idrett knyttet til spredning av Koronaviruset. Presidenter og generalsekretærer i særforbundene fikk muligheten til å delta i...
Read More →