Styrets beretning til årsmøtet 2013

Årsmøte for SFF i 2013 avholdes 13. november. Her er styrets beretning. 1351_001
Read More →

SFF ønsker en satsing på breddeanlegg

Styremedlem i SFF Karl Arne Johannessen etterlyser en større satsing på breddeanlegg. Les mer her  Handlingsregelforfolkehelse
Read More →

NFF inviterer til VM-kvalik

NFF inviterer alle ansatte i særforbund og i NIF til Norge-Belgia 25. september  Invitasjon_NFF_særforbund_Nor-Bel PPTX
Read More →

Oppsummering fra medlemsmøte i SFF

Oppsummering fra medlemsmøte i SFF 11. september med presentasjoner kan lastes ned her  Referat fra medlemsmøte 110913
Read More →

Sakslisten til medlemsmøte i SFF 11. september er klar

Invitasjon med saksliste til medlemsmøte i SFF ble distribuert søndag 1. september. Invitasjon til medlemsmøte 110913
Read More →

Høringsinnspill til utkast til spillemiddelsøknad 2014

SFF har gjennomført en høring av et felles innspill til spillemiddelsøknad for 2014. Det felles innspillet, som har fått meget bred tilslutning, ble oversendt NIF fredag 30. august. Innspillet kan leses herHøringsuttalelse SFF 310813
Read More →

Regjeringen har lagt frem en nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv

– en satsing på friluftsliv i hverdagen; 2014–2020 Om fysisk aktivitet og friluftsliv som del av den statlige idrettspolitikken er følgende sagt i strategien: Innenfor rammen av idrettspolitikken vektlegges sammenhengen mellom friluftsliv og andre former for egenorganiserte...
Read More →

SFF inngår avtale med Nettavisen og blogg.no

SFF følger opp etter medlemsmøtet 7. mai, og inngår avtale med Nettavisen om etablering av en egen bloggspalte for særforbundene. Nettavisen og SFF vil utvikle spalten i fellesskap, og informasjon om bruk vil bli oversendt særforbundene så snart den er tilgjengelig. Det vil være...
Read More →

Referat fra medlemsmøte i SFF

Referat fra medlemsmøte i SFF 7. mai ble distribuert i uke 20. Referat fra medlemsmøte 070513 SFF SFF 7 mai.pdf  
Read More →