Notater fra generalsekretærforum 7. mai

Notater fra generalsekretærforum 7. mai finner du her Notater fra GS_forum 070514
Read More →

Notater og presentasjoner fra GS-forum 20. mars

Notater og presentasjoner fra generalsekretærforum som ble arrangert 20. mars 2014 er lagt ut her.Notater fra GS_forum 200314 For sakene idrettsmuseum, utvikling av samarbeidet og grunnfinansiering ble grunnlagsdokumenter distribuert før forumet.  
Read More →

Høring; bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

NIF har gjennomført en høring som grunnlag for idrettsorganisasjonens innspill til årlig revisjon av Kulturdepartementets «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» V-0732. NIFs høringsbrev finner du her:Høringsbrev fra NIF med...
Read More →

Høringsinnspill folkehelsestrategi for norsk idrett

NIF har sendt ut et høringsdokument med forslag til folkehelsestrategi for norsk idrett http://www.idrett.no/tema/innspill/Documents/folkehelseh%C3%B8ring%202014%20-%20brev.pdf og...
Read More →

Høringsinnspill tiltaksplan mot doping

NIF har sendt ut et høringsdokument med forslag til tiltaksplan mot doping (http://www.idrett.no/tema/innspill/Documents/horing%20-%20tiltaksplanmotdoping.pdf og http://www.idrett.no/tema/innspill/Documents/IDRETT-659056-v1-Tiltaksplan_mot_doping_i_idretten_-_endelig.pdf). SFF...
Read More →

Sammensetning av administrative utvalg i 2014

Særforbundene har gjennomført valg til administrative utvalg for 2014. Valg til utvalg og styringsgruppe for 2014
Read More →

Handlingsplan for 2014

SFFs handlingsplan for 2014 ble fastsatt på organisasjonens årsmøte 13. november 2013 slik: – Videre utvikling av særforbundssamarbeidet Gjennomgang og eventuell revisjon av dagens utvalgsstruktur, mandater og arbeidsoppgaver for å sikre en optimal ressursutnyttelse og...
Read More →

Mulig ny olympisk komitè

SFF har utredet noen sentrale spørsmål knyttet til en eventuell etablering av ny olympisk komite i Norge. NIF og Norges Olympiske komite var adskilt frem til 1996 da de ble slått sammen. Mange har stilt spørsmål ved målet for og konsekvensene av sammenslåingen. SFFs utredninger...
Read More →

Protokoll fra årsmøte

SFF avholdt årsmøte 13. november 2013. Protokollen kan leses her: Protokoll fra årsmøtet
Read More →