Notater fra GS-forum 20. mai 2015

Notater fra GS-forum 20. mai 2015 finner du her IT-Utvalget GS-forum 20052015 Notater fra GS_forum 200515
Read More →

Referat fra medlemsmøte i SFF 24. februar 2015

Referat fra medlemsmøte i SFF 24. februar 2015 er lagt ut her Referat fra medlemsmøte 240215 (1)
Read More →

Notater fra generalsekretærforum

Onsdag 25. februar ble de avholdt forum for generalsekretærer i særforbundene. Notater og presentasjoner fra forum er lagt ut her. Notater fra GS_forum 250215 Presentasjon IT-utvalget Status markdsutvalget_februar
Read More →

Høring – forskningsplan for norsk idrett

SFF har i dag sendt oversendt til NIF innspill til høring av forskningsplan for norsk idrett Høringsinnspill forskningsplan_endelig   NIFs høringsdokumenter finner du her: IDRETT-#714470-v1-Høringsbrev_-_Forskningsplan_for_norsk_idrett_-_1__november_2014 Forskningsplan for...
Read More →

Protokoll fra årsmøtet i SFF

Årsmøtet i SFF ble avholdt 18. november. Protokollen fra møtet finner du her Protokoll fra årsmøtet
Read More →

Beretning for 2014

SFF avholder årsmøte på Ullevaal stadion i dag. Beretning for 2014 fremlegges der sff-beretning-web-27okt
Read More →

Mangfold i norsk idrett

Mangfold har vært et punkt på handlingsplanen for Særforbundenes Fellesorganisasjon for 2014, og denne saken var hovedtema på SFFs medlemsmøte 16. september 2014. En idrettsorganisasjon som har mål om å ha en sentral plass i samfunnet også i fremtiden må ta utfordringer på dette...
Read More →

Notater fra GS-forum 17. september

Notater fra GS-forum 17. september 2014 finner du her Notater fra GS_forum 170914
Read More →

Oppsummering fra medlemsmøte 16. september

Oppsummering fra medemsmøte i SFF 16. september 2014 finner du her Referat fra medlemsmøte 160914
Read More →

Oppsummering fra medlemsmøte 13. mai

Oppsummering fra medlemsmøte i SFF 13. mai 2014 finner du her Referat fra medlemsmøte 130514
Read More →