Beslutningsprotokoller fra styremøter i SFF 2017

SFFs styre har besluttet at beslutningsprotokoller fra styremøtene i SFF skal legges ut på SFFs hjemmesider. Protokollene fra møtene i 2017 legges ut her Beslutningsprotokoll styremøte 170117_1 Beslutningsprotokoll SFF styre 080217 Beslutninsprotokoll SFF styre 140317...
Read More →

Medlemsmøte med debatt

SFF arrangerte en åpen debatt under tittelen Er den organiserte idretten under press? i medlemsmøtet 28. september. Møtet ble streamet, og videoen er nå lagt ut her https://www.youtube.com/watch?v=SkSw1D7ycII&feature=youtu.be. Deltakerliste og presentasjoner finner du her....
Read More →

Årsmøte 2016

SFFs årsmøte i 2016 ble avholdt på Ullevaal stadion 25. mai. Protokoll fra årsmøtet og Handlingsplan2 for SFF 2016-2018 finner du her.
Read More →

Notater fra medlemsmøte i SFF 2. mars 2016

Notater fra medlemsmøte i SFF 2. mars 2016 finnes her Notater fra medlemsmøte 160302_2
Read More →

Notater fra møte med generalsekretærer i særforbundene

Notater fra møte med generalsekretærer i særforbundene finner du her Notater fra møte for GSer 020316
Read More →

Notater fra møte for generalsekretærer 15. februar 2016

Det ble avholdt møte for generalsekretærene i særforbundene. Notater fra møtet finner du her Notater fra møte for GSer 150216
Read More →

Oppsummering fra medlemsmøte i SFF 24. november 2015

Det ble avholdt medlemsmøte i SFF 24. november 2015. Notater fra møtet finner du her Notater fra medlemsmøte 241115
Read More →

Notater fra medlemsmøte i SFF

Det ble avholdt medlemsmøte i SFF 17. september 2015. Notater fra møtet finner du her Notater fra medlemsmøte 170915_2
Read More →

Søknad om spillemidler for 2016

NIF har laget utkast til søknad om spillemidler fra Kulturdepartementet for 2016. Søknad om spillemidler 2016 – Høringsversjon – 20 juli 2015. SFFs innspill til høringen er lagt ut her Høringsuttalelse SFF 310815
Read More →

Høringsinnspill til toppidrettsrapport

SFF har oversendt innspill til NIFs høring av rapporten «Den norske toppidrettsmodellen 2022». Innspillet kan leses her Den norske toppidrettsmodellen mai 2015 NIFs rapport kan leses her Den norske toppidrettsmodellen 2022_oppfolging
Read More →